Website header-07-07.png
 
 
 

Show slaat in als een bom

IN FLANDERS FIELDS

De show ‘In Flanders Fields’ herhaalt de geschiedenis van de vier bittere jaren. In vier emotionele en muzikale episodes worden alle generaties met een aangrijpende performance geraakt. DrumSpirit confronteert het publiek met de overdondering van geweld, wreedheid en littekens, maar eveneens met rouw, rakende troost en heldhaftigheid voor en achter de frontlinie.


Uw Gemeente In Oorlog

WOI EVOCATIE

Een totaalevocatie omtrent een historische herinnering i.s.m. DrumSpirit en kunstgroep Mistral.
Deze evocatie kan ook volledig in thema van uw gemeente of stad.

Contacteer regie.avalon@telenet.be 
(www.avalon-events.be)

 
 

The Story

In een regio waar oorlog heeft gewoed, gaat die niet gauw meer voorbij, ook niet als hij inmiddels een eeuw achter ons ligt. Voor elk van de meer dan 600.000 doden die vielen in ons land bestaat er ergens in de wereld een verhaal van verdriet, pijn en beproeving.

Dans une région où il y a eut la guerre, ça ne s’oublie même un siècle après.
Pour plus de 600.000 morts tombés dans notre pays, il existe quelque part dans le monde une histoire pleine de tristesse, douleur et de misère.

An area hit by war is left damaged and scarred. While the passing of a century can see the damage repaired, the scars won’t fade. For each of the more than 600,000 soldiers who fell in Belgium, there is a story to be found somewhere in the world. A story of pain, sorrow and affliction.


Omdat het wezen van oorlog doorheen de tijd niet verandert, beschouwt DrumSpirit het brengen van het oorlogsverhaal als een universele en eigentijdse vredesboodschap. In het thema van ‘100 jaar Groote Oorlog’ brengen 30 jonge percussionisten uit Vlaanderen en Noord-Frankrijk met de show ‘In Flanders Fields’ het historische tafereel van de Eerste Wereldoorlog in de West-Vlaamse frontstreek.

Même si la guerre n’a rien changée dans le temps, DrumSpirit estime que l’histoire de la guerre est un message universelle de paix. Par le thème de ‘100 ans grande guerre’ 30 jeunes percussionnistes de la Flandre et du nord de la France donneront un spectacle ‘In Flandres Fields’ concernant l’historique de la première guerre mondiale dans la région Flandre occidentale.

Because the essence of war doesn’t change over time, DrumSpirit tells a story about war in order to convey a universal and contemporary message of peace. In the theme of “The Great War Centenary”, 30 young percussionists from Flanders and Northern France perform their “In Flanders Fields” show – a historical portrait of the First World War’s Western Front in Belgium.


De show ‘In Flanders Fields’ herhaalt de geschiedenis van de vier bittere jaren. In vier emotionele en muzikale episodes worden alle generaties met een aangrijpende performance geraakt. DrumSpirit confronteert het publiek met de overdondering van geweld, wreedheid en littekens, maar eveneens met rouw, rakende troost en heldhaftigheid voor en achter de frontlinie. Een eerbetoon en herinnering aan diegenen die nooit mogen worden vergeten.

Le spectacle à ‘In Flandres Fields’ répète l’histoire des quatre mauvaises années par quatre épisodes musicaux et émotionnels. Toutes les générations seront touchés par la prenante performance. DrumSpirit confronte le public avec la violence, cruauté et cicatrices mais également de deuil, de consolation et d’héroïsme. Un hommage et des pensées pour ceux qui ne pourront jamais être oubliés.

The “In Flanders Fields” show retells the history of the four bitter years of the war. Four emotional and musical episodes will move spectators of all ages. DrumSpirit confronts the audience with chaotic violence, cruelty, and scars – but also with mourning, solemnity, and heroism both at the front and at home - a tribute to and a remembrance of those who must never be forgotten.


Vanaf april 2014 gaat DrumSpirit de baan op met het historisch verhaal. De tournee start in de Verenigde Staten en zakt dan af naar Europese oorlogsregionen. Tijdens de tournee zullen ook poppies ter symbolische herinnering bloeien.

A partir d’avril 2014, DrumSpirit commencera la tournée qui débutera aux Etats Unis pour ensuite passer par les régions européennes. En symbole à la mémoire des mortes, des coquelicots fleuriront pendant toute la tournée.

In April 2014, DrumSpirit will hit the road with this historical story. The tour starts in the United States and then continues on into regions of Europe affected by the war.