Welkom!

Welkom op ons nederig jaarlijks bedankingsfeestje!
Zaterdag 19 november om 19u30 @ DS clubhuis.